Nowa Lewica Podkarpacie

Aktualności

Ostatnie wydarzenia i inicjatywy

Struktura wojewódzka

Dane kontaktowe członków zarządów struktury wojewódzkiej i struktur powiatowych

Nasze biura

Adresy, dane kontaktowe oraz godziny otwarcia naszych biur

Dokumenty do pobrania

Statut Nowej Lewicy, informacje prawne

Członkiem partii może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, korzysta z pełni praw obywatelskich, złożył pisemną deklarację członkowską w dowolnym kole, uiścił opłatę wpisową, uzyskał pisemną rekomendację od co najmniej jednego członka Nowej Lewicy, należącego od 2 lat do partii, jako osoby wprowadzającej. Jednocześnie członek Nowej Lewicy nie może należeć do innej partii politycznej, działać na jej rzecz albo kandydować do organów władzy publicznej z listy wyborczej innej niż lista wyborcza Nowej Lewicy, chyba że na kandydowanie wyrazi zgodę rada właściwego szczebla. 

Bardziej szczegółowe procedury przystępowania do Nowej Lewicy określa Statut partii.