Konferencja prasowa Rzeszów 15 kwietnia 2021

W dniu dzisiejszym w siedzibie Nowej Lewicy w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła na Sejm RP i Przewodniczącego Podkarpackiej RW Nowej Lewicy Wiesława Buża, Sekretarza Podkarpackiej RW Nowej Lewicy Gabriela Zajdla, Koordynatora Wiosny Michała Sztuka i koordynatora Młodej Lewicy Pawła Szczygłowskiego w tematach:

1. Przedterminowych wyborów Prezydenckich w Rzeszowie,

2. Pakietu uwag Lewicy do Krajowego Planu Odbudowy,

3. Wątpliwości związanych z trybem przyznawania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów w procedurze konkursowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1.Rozwój OZE – RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16.

Budzącą wątpliwości kwestią jest otrzymanie dotacji przez nowo utworzone podmioty gospodarcze tzw. „spółki parafialne”, w których pośrednim udziałowcem jest spółka SIEĆ PARKÓW ENERGII SŁONECZNEJ sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego konkursu ponad 50 % beneficjentów stanowią spółki parafialne, które otrzymały dofinansowanie w wysokości przeszło 40 mln złotych. Niepokój budzi także brak stosownego oznaczenia realizowanych projektów finansowanych ze środków unijnych. Warto zwrócić uwagę także na kryteria dotyczące wyboru beneficjentów związane chociażby ze sposobem wykorzystania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej. Zważywszy na powstałe wątpliwości, a w szczególności liczne powiązania pomiędzy beneficjentami Poseł w dniu jutrzejszym prześle do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o przeprowadzenie kontroli sposobu przeprowadzenia ww. konkursu oraz złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *