Działania lokalne

Koło Nowej Lewicy w Jaśle

W dniu 22 marca 2024 roku mieszkańcy Jasła założyli koło Nowej Lewicy, stanowiąc znaczący krok w rozwoju lokalnej polityki i społeczności. Spotkanie, które miało miejsce przy udziale Sekretarza Wojewódzkiego Nowej Lewicy Gabriela Zajdla, było owocem zdecydowanej inicjatywy mieszkańców, dążących do zaangażowania się w aktywną działalność na rzecz swojego miasta.

Koło Nowej Lewicy w Jaśle zrodziło się z potrzeby wyrażenia głosu i zaangażowania się w lokalne sprawy. W trakcie wyborów na przewodniczącego Koła wybrano Rafała Gomułę, posiada on doświadczenie i determinację, które będą stanowić solidną podstawę dla dalszego rozwoju organizacji oraz jego działalności na rzecz społeczności.

Wiceprzewodniczącym Koła został Jerzy Dębiec, Marek Serafin objął stanowisko sekretarza, zapewniając rzetelne zarządzanie dokumentacją i sprawami administracyjnymi. Joanna Wypasek została skarbnikiem – osobą odpowiedzialną za prawidłowe gospodarowanie środkami oraz sprawy finansowe.

Koło Nowej Lewicy w Jaśle liczy już 17 członków, co świadczy o znacznym zainteresowaniu społecznym oraz zaangażowaniu mieszkańców w lokalne sprawy. Zdecydowanie zamierzają oni aktywnie działać na rzecz swojego miasta, podejmując inicjatywy, które przyczynią się do jego rozwoju oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

Działalność Nowego Koła Nowej Lewicy w Jaśle obejmować będzie szeroki zakres działań, w tym inicjowanie projektów społecznych, organizowanie debat i spotkań edukacyjnych, jak również wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych. Poprzez dialog i współpracę z lokalnymi instytucjami oraz społecznością, organizacja ma na celu budowanie lepszej przyszłości dla Jasła oraz jego mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *