Stanisław Szałajko

Stanisław Michał Szałajko – urodzony i zamieszkały w Brzozowie, żonaty, dwoje dzieci. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie. Emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego, pracował w szkołach podstawowych w Przysietnicy, Zmiennicy i Humniskach. W latach 2012-2015 pracował w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jako specjalista ds. współpracy z samorządem terytorialnym. Od 1998 r. do 2006 r. Radny Rady Miejskiej w Brzozowie. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji, trzecią kadencję jako Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 w Brzozowie. Aktywny działacz społeczny, m. in. były Prezes Zarządu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Brzozowie, inicjator powołania Komitetu Budowy Pływalni w Brzozowie, członek Zarządu LKS Brzozovia Brzozów, obecnie członek Zarządu Rejonowego LOK Brzozów. 

Od 2011 roku Przewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Brzozowie, a od 2022 r. Przewodniczący Rady Powiatowej Nowej Lewicy w Brzozowie. Od 2012 r. członek Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Rzeszowie, od 2016 r. do 2021 r. wiceprzewodniczący Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Rzeszowie, od grudnia 2021 r. wiceprzewodniczący Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy. Od 2017r. do 2021 r. członek Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a następnie Rady Krajowej Nowej Lewicy.