Kongres Nowej Lewicy, 9 października 2021

Koleżanki i koledzy,

Trwa okres konsolidacji Nowej Lewicy. Kolejnym jego etapem będzie ogólnopolski kongres, który wyłoni nowe władze Naszej Partii. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Rady Wojewódzkie zostały zobowiązane do przeprowadzenia wyboru delegatów, którzy będą reprezentować organizacje wojewódzkie podczas kongresu w Warszawie, który odbędzie się 09.10.2021 r.

Województwo Podkarpackie będzie reprezentowane przez 58 delegatów w równej liczbie przez członków obydwu frakcji – 29 osób z frakcji SLD i 29 osób z frakcji Wiosna. 

Zgodnie z art. 12 i art. 13 Statutu Nowej Lewicy każdy członek partii może zgłosić swoją kandydaturę na delegata na kongres. Po otrzymaniu zgłoszeń od członków partii Rada Wojewódzka w drodze głosowania dokona wyboru delegatów spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur. O wyborze każda z wybranych osób zostanie poinformowana w stosownej korespondencji. 

Zgłoszenia proszę kierować do siedziby Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy w Rzeszowie listownie na adres: ul. ks. J. Jałowego 31, 35-010 Rzeszów lub osobiście codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22.09.2021 r. 

W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy. Zainteresowanych członków zachęcam do zgłaszania swoich kandydatur.

Poniżej można pobrać formularz zgłoszenia oraz pismo.

Z poważaniem

Wiesław Buż

Przewodniczący

Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *