Działania krajoweDziałania lokalne

Uchwała Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy w sprawie apelu o wykluczenie z podkarpackich szkół podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość napisanego przez prof. Roszkowskiego

We wrześniu w polskich szkołach ponadpodstawowych pojawi się nowy przedmiot – „Historia i Teraźniejszość”, który od początku wzbudzał nieufność. Specjaliści ostrzegali, że nowy pomysł na edukację obywatelską ministra Przemysława Czarnka realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie narzędziem propagandowym partii rządzącej, służącym do indoktrynacji i forsowania ideologii prawicowych. Obawy te potwierdziły się wraz z pojawieniem się pierwszego podręcznika do nauki tego przedmiotu, autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Książka nie jest pomocą naukową, a propagandową broszurą, która nachalnie narzuca świat wartości oraz sposób postrzegania rzeczywistości bliski poglądom partii rządzącej. Zamiast obiektywnej, rzetelnej i naukowej wiedzy, publikacja opiera się na subiektywnych opiniach autora o wydarzeniach i zjawiskach z najnowszej historii Polski i świata, przedstawiając ich zniekształcony i w wielu przypadkach fałszywy obraz. Książka stanowi zapis fobii i strachów polskiej prawicy, opisując językiem nienawiści takie tematy jak liberalizm, lewicowość, ateizm, ekologia, feminizm, czy in vitro, określane w książce jako „hodowla” i „produkowanie” dzieci. Publikacja uczy nienawiści do osób o innych poglądach i mówi o tym, że można wykluczać ze społeczeństwa milionowe grupy obywateli.

Podręcznik do przedmiotu „Historia i Teraźniejszość” to książka, która ma chronić młodzież przed „współczesnym światem”. 

Roszkowski pisze o hodowaniu i produkowaniu dzieci w laboratorium, tymczasem swoją książką pragnie wyprodukować nowe pokolenia wyborców PiS, w duchu ideologii polskiej prawicy i Kościoła Katolickiego.

Podkarpacka Nowa Lewica stanowczo sprzeciwia się wykorzystaniu przedmiotu „Historia i Teraźniejszość” jako narzędzia propagandowego partii rządzącej, które służyć może indoktrynacji młodzieży. Szkoła powinna wspierać rozwój i indywidualność uczniów, zapewniać rzetelną edukację opartą na obiektywnej wiedzy oraz bezpieczeństwo i neutralność światopoglądową. Tak jak miejscem nauczania religii powinien być kościół, tak miejscem przekazywania młodym ludziom partyjnej ideologii i propagandy oraz wykuwania nowych kadr
czy kształtowania młodych wyborców mogą być wyłącznie partyjne młodzieżówki.  

Dlatego apelujemy do podkarpackich samorządowców, podległych im władz szkolnych oraz do samych nauczycieli szkół ponadpodstawowych by nauczanie przedmiotu „Historia i Teraźniejszość” było oparte na programie, który przekaże uczniom rzetelną wiedzę bez narzucania „jedynie słusznej” ideologii. Podstawa programowa nie wymaga wykorzystania książki prof. Roszkowskiego, stanowiącej publicystyczny materiał propagandowy, szkodliwy dla procesu edukacji i rozwoju młodzieży.  

Prawo i Sprawiedliwość zawsze broniło roli rodziców w procesie wychowawczym, mówiło, że tylko rodzice mają prawo decydować o tym, jaką ścieżką podążą ich dzieci. 

Dlatego, apelujemy! 

Rodzice – korzystajcie ze swoich praw, kiedy wasze dzieci będą rozpoczynały rok szkolny i idźcie do dyrektorów szkół oraz do nauczycieli aby sprzeciwić się indoktrynacji dzieci! 

Złe podręczniki kaleczą dusze uczniów, ranią ich wrażliwość, niszczą skłonność do dobra, a książka prof. Roszkowskiego zalicza się właśnie do złych podręczników. 

Sekretarz RW Podkarpackiej Nowej Lewicy                    Współprzewodniczący Podkarpackiej Nowej Lewicy

Gabriel Zajdel                                                                         Wiesław Buż                                            Michał Sztuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *